Home > Reconnective Healing > De Wetenschap van Reconnective Healing

De Wetenschap van Reconnective Healing


Wat is Reconnective Healing?

Wetenschappelijk onderzoek, wereldwijd, heeft aangetoond dat Reconnective Healing® zich duidelijk onderscheidt van andere vormen van energiegenezing zoals bijvoorbeeld Reiki, door onder andere te observeren wat er gebeurt met de EEGs en ECGs van de practitioner en de clienten.

Andere proeven, met random event generators hebben aangetoond dat de Reconnective frequenties chaos omzetten in harmonie. In de aanwezigheid van deze genezende frequenties, produceren deze machines patronen die er regelmatig en georganiseerd uitzien, in plaats van de gebruikelijke totaal willekeurige uitvoer.

Reconnective Healing® trekt grote belangstelling van vooraanstaande artsen en medische onderzoekers in ziekenhuizen en universiteiten wereldwijd. Dit is wat een aantal van de wetenschappers die het onderzoek verrichten te zeggen hebben:

 

“Nieuwe energetische methode zorgt voor zo’n 20% energietoename bij topsporters”

Prof Konstantin Korotkov, verbonden aan de Staatsuniversiteit in St Petersburg, Rusland, heeft onderzoek gedaan naar de effecten van The Reconnection® bij atleten. Van de energietoename bij atleten van gemiddeld 17% was Korotkov bijzonder onder de indruk. Hij rapporteerde dat … de resultaten erg, erg sterk waren en heel, heel anders dan alles wat hij daarvoor had gemeten in het werk met atleten. De atleten konden zelf ook The Reconnection waarnemen en ervaarden de effecten in hun lichaam. Studies laten zien dat The Reconnection veel verder gaat dan de traditionele definitie van ‘healing’ en nieuwe gebieden betreedt waar iemands fysieke wezen, sportprestatie en mentale functies worden verbeterd en zelfs een upgrade ondergaan. Tevens hebben de studies aangetoond dat de effecten van dit werk plaatsvinden op de DNA structuur van mensen en hierdoor misschien zelfs ons DNA, onze spieren, weefsel en botten kunnen herstructureren. Dit alles vindt plaats terwijl tegelijkertijd de mentale en emotionele staat van de atleet worden gebalanceerd, waardoor zij simpelweg beter kunnen presteren.

Opmerkelijke genezing beenbreuk

Een interessant bijverschijnsel tijdens dit onderzoek was dat er een atleet aanwezig was die 4 dagen er voor zijn been had gebroken en op krukken was verschenen. Hij had veel pijn aan zijn been en kon er geen gewicht op dragen. Tijdens het Reconnection seminar dat hij bijwoonde, waar Korotkov het experiment deed, had deze atleet een paar keer op een massagetafel gelegen en The Reconnection ervaren. Aan het einde van het 2-daagse seminar kon de atleet zonder pijn met zijn been lopen, heeft hij zijn krukken in de hoek gegooid en was hij heel benieuwd naar de reactie van zijn arts de volgende dag: de arts was verwonderd over de vooruitgang en stond met open mond over de wonderbaarlijke genezing die had plaats gevonden.

Prof Konstantin Korotkov is professor in natuurkunde aan de State Technical University in St. Petersburg, Rusland. Hij heeft meer dan 70 rapporten geschreven in vooraanstaande bladen over natuurkunde en biologie en heeft 12 patenten op bionatuurkundige uitvindingen.

Een van zijn uitvindingen is de Gas Discharge Visualization techniek (GDV) dat een doorbraak is na de zgn Kirlian fotografie voor direct en het realtime bekijken van het menselijke energieveld, ook wel aura genoemd. Dankzij deze nieuwe techniek kan een camera de fysieke, emotionele, mentale en spirituele energie die in en uit een individu, plant, vloeistof, poeder en levensloze objecten weergeven in een model dat op een computer wordt weergegeven. De GDV techniek is goedgekeurd door het Russische Ministerie van Gezondheid als een medische technologie en wordt door meer dan 300 doktoren wereldwijd succesvol gebruikt. Het staat de onderzoeker en de client in staat de disbalansen te zien die een individu’s welzijn beïnvloeden als ook de oorzaak van bestaande disbalansen en in welk deel van het lichaam deze bestaan en welke organen er bij betrokken zijn. Een van de grootste voordelen van dit apparaat is dat er real time gemeten kan worden welke van een variëteit aan behandelingsmethoden voor condities als bijv kanker het best werkzaam is voor de client..
www.korotkov.org


Gary Schwartz, PhD

Professor van psychologie, Chirurgie, Medicijnen, Neurologie, and Psychiatrie – schrijver van ‘The Living Energy Universe’

Director, Center for Frontier Medicine in Biofield Science Director, Laboratory for Advances in Consciousness and Health
University of Arizona. www.drgaryschwartz.com

The Human Energy Systems Laboratory, dat eerder werd geleid door Gary Schwartz, heeft vier zorgvuldig ontworpen experimenten gedaan om te bepalen of Reconnective Healing energie iets is dat aantoonbaar is door basisonderzoek in dit laboratorium. In deze test fungeerden Eric Pearl en twee van zijn studenten als zenders, terwijl vrijwilligers optraden als ontvangers.

Uit de eerste test bleek dat de geblinddoekte proefpersonen in 83 procent van de tijd deze energie konden detecteren.

Uit de tweede bleek dat de energie functioneert zoals een elektromagnetisch signaal, meldde Schwartz.

Uit de derde bleek dat de hartgolf van de zender, gemeten aan de hand van het elektrocardiogram (ECG) zich op de hersengolfpatronen van de ontvanger projecteert, gemeten aan de hand van het elektro-encephalogram (EEG), met name wanneer de zender de bedoeling heeft deze energie te verzenden.
“Het meest opvallende tijdens dit derde experiment,” zegt Schwartz, “is dat de ontvanger wel of niet bewust is van de energie, de ECG hetzelfde resultaat vertoonde. Hieruit blijkt dat er een onbewuste energie waarneming is die electromagnetisch te meten is.”

Het vierde experiment nam de hersengolven en oogbewegingen op van 30 proefpersonen onder drie verschillende omstandigheden. Het lab is op dit moment nog steeds bezig met het analyseren van gegevens uit het vierde experiment.

 

Dr Mark O’Connell

Senior Associate Dean for Medical Education.
University of Miami School of Medicine

“Ik ben een zeer traditionele arts,” zegt O’Connell. “Ik leer preventieve geneeskunde. Ik ben een van de decanen. Reconnective Healing gooide mijn gedachte over hoe het lichaam werkt en de werking van ziekte door elkaar. Waar ik met mijn patiënten getuige van mocht zijn verwonderd me, hoe werkt dit? Er is zeker een verbinding tussen lichaam en geest – niemand kan dat ontkennen, of u nu een integratieve therapeut bent of een traditionele westerse geneeskunde beoefenaar. De geest en het lichaam zijn één. En wie dat ontkent heeft de gedachten er niet bij.”

O’Connell herinnert zich het van dichtbij observeren van een de genezingssessies van Eric Pearl. Daar ontmoette hij een patiënt die ernstige medische problemen had die een chirurgische ingreep zouden vereisen. O’Connell zegt dat terwijl hij keek naar Pearl die zijn handen ‘rond haar bewoog’, hij getuige was van een drastische verbetering in haar toestand.

Professor William Tiller

Professor William Tiller heeft een apparaat ontwikkeld waarmee hij de energetische inhoud van een ruimte kan meten en vergelijken met de gebruikelijke waarden. Eric Pearl heeft hem gevraagd zijn apparatuur toe te passen op de ruimte waar Reconnective Healing seminars gehouden worden. In eerste instantie vond hij dit niet zo´n zinvol idee maar aangezien de seminar slechts 1,5 uur vanaf zijn laboratorium werd georganiseerd, heeft hij deze opdracht geaccepteerd.

Pr. William Tiller en zijn team installeerden de nodige apparatuur voor aanvang van de seminars. Opmerkelijk was dat de waarden gedurende de seminar opliepen tot een enorme (thermodynamics) energetische hoeveelheid. Het verschil tussen de gemeten waarden waarmee de seminar gestart is en waarop dit zijn hoogste punt heeft bereikt zou metaforisch gezien vergeleken kunnen worden met een temperatuurstijging van meer dan 300 graden Celsius. Daadwerkelijk was er een temperatuurstijging 5 tot 10 graden Celcius gedurende de seminar.

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat dit niet zozeer een energetisch-effect is maar een zogenoemde entropisch-effect. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid informatie in de ruimte is gecreëerd en uitgezet. Wanneer informatie wordt gecreëerd, neemt de entropie toe. Dit feit wordt wetenschappelijk erkend sinds het jaar 1950. Dat betekent, volgens Professor William Tiller, dat de infrastructuur van de ruimte, de natuur en ook in de personen aan het herstructureren zijn.

Sinds 1920 weten we dat door de processen in de natuur de entropie aan het toenemen en de informatie aan het afnemen is. Dat zou voor de toekomst betekenen dat het universum koud zou worden en alles zou sterven. We weten nu echter dat dat toekomstbeeld niet meer klopt omdat, wanneer we infrastructuur creëren, de hoeveel informatie toeneemt en de entropie afneemt. Dat betekend dat wij, mensen, door dit proces de informatie en de potentieel van het universum aan het herstructureren zijn. Professor William Tiller denkt dat dit een reden is waarom mensen op deze planeet aanwezig zijn.

Wat tijdens de seminar opviel was dat de gemeten waarden opliepen wanneer de deelnemers de aandacht richtten op wat er op het podium verteld werd. Wanneer de deelnemers met elkaar spraken en rondliepen namen deze waarden af. De temperatuur schommelde niet tot nauwelijks om nog maar eens aan te geven dat dit een entropisch proces is. Er was duidelijk te zien dat er verandering plaatsvond die te meten was. Om toeval uit te sluiten zijn er tijdens 5 seminars over de hele wereld tests uitgevoerd door Professor William Tiller en zijn team (waarvan de laatste in november van 2009 in Amsterdam). Hieruit mag geconcludeerd worden dat er iets gaande is. Iets dat effectief is. Iets dat diepgaand is.

Het kan iedereen genezen en iedereen kan de genezer zijn. Iedereen heeft deze mogelijkheid. Omdat het simpelweg aanwezig, te bereiken en te gebruiken is. De een zal er wat meer tijd voor nodig hebben dan de ander. In feite is het net als met sport of het maken van muziek, Iedereen heeft de mogelijkheid maar bij de één vergt het meer geduld en inspanning dan bij de ander.

Artikelen over zijn energiegenezingswerk, met inbegrip van afstandsgenezing zijn te vinden op www.tiller.org. Zijn werk met Reconnective Healing® wordt behandeld in zijn meest recent verschenen boek, Psychoenergetic Science: A Second Copernican-Scale Revolution.

 

Andere organisaties die onderzoek doen naar Reconnective Healing zijn:

Jackson Memorial Hospital
UCLA
Cedars-Sinai Medical Center
VA Hospital
University of Minnesota

Aan nieuwe onderzoeksprogramma’s, met inbegrip van laboratoriumtests en klinische studies, wordt momenteel gewerkt aan verscheidene faculteiten in de Verenigde Staten.