White Light Axiatonal Alignment 

White Light Axiatonal Alignment is een zeer bijzondere ervaring en gebeurtenis. Deze sessie zorgt ervoor dat je weer volledig wordt verbonden met je 'hogere zelf' en zet je ascensie process in sneltreinvaart op de rails. Deze sessies zijn dan ook een essentieel onderdeel voor iedereen die de wens heeft om weer volledig verbonden te leven. Het zal je je lichaamsfrequentie verhogen en je bewustzijn zal in staat zijn om meer informatie en licht tot zich te nemen waardoor groei onvoormijdelijk is.

Hoe wordt dit tot stand gebracht. Tijdens de sessies wordt het lichaam via axiatonale lijnen gekoppeld aan het 'nieuwe 144 krystalijne energiegrid'. Deze axiatonale lijnen fungeren als kosmische meridianen .  Deze lijnen zijn we lang kwijt geweest en daarom is het voor velen moeilijk om weer volledig vanuit hun ware zijn te fungeren. 

Wat zijn energetische grids?

Elk levend wezen heeft in de basis een energetisch grid. Dit is de blauwdruk waar informatie in opgeslagen licht over de uiteindelijke vorm. Deze is opgebouwd uit heilige geometrie. Zo weet moeder natuur precies hoe ze van basismateriaal een lichaam moet opbouwen.  Deze geometrische verhoudingen zijn dan ook overal in de natuur terug te vinden. Zelf heb je bijvoorbeeld  nooit enige aandacht besteed aan een celsplitsing. Je lichaam weet zelf hoe dit moet.  Deze informatie komt dus uit dit grid. 

Ook ons bewustzijn wordt in stand gehouden door  grids . Op het ogenblik bevinden we ons in een 'tussen' grid. Wat ver verwijdert ligt van het harmonische grid. Dit is dan ook terug te zien in de wereld om ons heen.     ( wil je je hier in verdiepen, dan raad ik de boeken van Drunvalo Melchizedeck :' ancient knowlege of the flower of life' , aan) De aarde heeft ook haar eigen grid. 'De ouden' wisten hier van en er zijn dan ook wereldwijd op alle krachtplekken waar deze gridlijnen elkaar kruisen temples en/of pyramides gebouwd. Het bijzondere hiervan is is dat dit door verschillende culturen en tijdsperiodes gedaan is en dat ze prachtige geometrische verhoudingen met elkaar vertonen. Momenteel worden we als mensheid hier ons langzaam van bewust. Er valt hier veel over te lezen, dus ik zou zeggen, ga op onderzoek uit!

Op het ogenblik is er een nieuw grid aan het ontstaan,of beter gezegd, er wordt een zeer oud grid opnieuw geactiveerd. Dit is het '144 kristallijne  grid ' De 144 staat voor het aantal facetten van de geometrische vorm. De vorm is die van de 'dubbele penta dodecahedron' . 

double penta dodecahedron

Dit nieuwe grid is niet polair en kristallijn van aard . Wil je hier meer van weten lees dan de channelings van James Tyberonn, die metatron channelt. 

De White Light Axiatonal Alignment, lijnt je dus op dit ' nieuwe' grid aan, dat sinds 2012 actief en beschikbaar is.

Tijdens de sessie zal ik verschillende rasters energetisch over je lichaam trekken en zal ik de zogeheten 'spinpoints' in je lichaam activeren. Deze rasters en spinpoints liggen langs en op je 4e dimensionale meridianen stelsel en verbinden deze met je 5e dimensionale lichtlichaam dat weer verbonden is met het nieuwe grid, waardoor er weer contact wordt gemaakt met je hogere zelf die via deze lijnen kan communiceren via licht , geluid en geometrische codes , die voor regeneratie, herstel , groei , vernieuwing en evolutie zorgen. Bij de spinpoints wordt er op celniveau voor nieuwe structuren gezorgd.

De White Light Axiatonal Alignment, zal plaatsvinden in 2 sessies van ongeveer 3 kwartier en heeft 1 slaapcyclus ertussen nodig om de spinpoints te 'recallibreren '

Axiaal: structuur, patroon, invalshoek, geometrie.

Tonaal: licht, informatie, energie, vibratie, frequentie 

 

Wat betekent dit voor jou persoonlijk, wat kan ik verwachten? 

Tijdens de sessie kan je verschillende sensaties ervaren, je kan het ijskoud of bloedheet  (en alles ertussenin ) krijgen. Het lichaam kan gaan schokken of spontaan gaan bewegen. Je kan een stroom van beelden krijgen. In een staat van uiterste ontspanning komen. In een toestand tussen waken en dromen verkeren. Boodschappen horen. Sensaties van 'Golven' ervaren en nog meer. Dit verschilt per persoon. 

De meeste mensen ervaren in de dagen erna een gevoel van thuiskomen, voelen zich licht en hebben het gevoel van hernieuwde levensbestemming.

Aangezien je hier opnieuw wordt aangelijnd , begint het echte 'werk' hierna. Het zal je versneld  op je levenspad brengen en alles wat daar niet mee in overeenstemming is , aan je tonen zodat je dit makkelijk kan omzetten. Je gaat dus een versneld proces van transformatie in. Dit is niet altijd makkelijk, maar brengt je wel naar jouw kern. Je zal daardoor beter in staat zijn de keuzes te maken die jouw hoogste goed dienen. Ook voor healers zal dit een enorme boost geven doordat je met een heel ander 'palet' van energie en licht gaat werken! Je zal merken dat je sessies hierdoor veranderen en krachtiger gaan worden. Ook zullen je interesses veranderen, en gaan er informatie en mensen op je pad komen die je nodig hebt om je volgende stap te maken.  

De White Light Axiatonal Alignment, hoef je maar een keer te doen, daarna gaat het grid met je aan de slag. 

Persoonlijk ben ik ervoor om mensen in hun kracht te zetten. Dit is een zeer krachtige tool om dat te doen.

Deze Alignment kan ook op afstand worden uitgevoerd. 

Kosten voor de White Light Axiatonal Alligment zijn € 222,- (2 delige sessie )

Axiatonal Aligment

afbeelding is het eindresultaat van de sessies, dus de lijnen en punten die worden aangelegd en geactiveert.

 

Hieronder nog een gechannelde tekst over wat Axiatonal Alignment inhoud. Dze is echter wel in het engels , maar geeft heel mooi weer wat er gebeurt en waar het over gaat:

What are Axiatonal Lines and why do they need to bereconnected?

All that exists is SOURCE. Un-Differentiated Sourcecontinually differentiates, and casts parts of Himself orHerself out into Creation as Self in order to simplyexperience all there is to experience. After differen-tiation occurs, several successive “deeper probes” aresent in order to express and experience greater andgreater levels of subtlety of Life.At the end of the “program”, when a theme has played out, all aspects of Source thenreturn back to the Un-Differentiated Source. This process starts all over again, andcarries on for eternity to explore other themes. This, in a nutshell, is the Big Picture.A long time ago, there was a “rebellion” of sorts. The lower aspects of Self wanted togo off on their own. When we consciously renounced our Divinity, we separated fromthe rest of Self. This break occurred below the Oversoul level.By agreement, the Higher Self remained with the separated Self under the conditionof non-interference; and to provide assistance only when called upon to assist.The etheric body which inter-penetrates the physical bodyconsists of many higher dimensional templates. Whenseparation from the larger Self occurred, a set of linesknown as axiatonal lines (or axiatonal meridians) that connect all levels of Self were also severed.These axiatonal lines used to feed into a 5th dimensionalcirculatory system known as the axial circulatory system, aswell as the 4th dimensional acupuncture meridians. Thisflow of higher energy used to maintain the physical bodyand its organs, as well as the emotional and mental bodies inperfect harmony. When the axiatonal lines were severed, theaxial circulatory system became dormant. The acupuncturemeridians were left to draw just enough energy to sustainlife.The separated aspects of Self then limped along at subsistence levels of energy, and continued a karmicexistence. All previous awareness of the larger Self was alsoveiled. The Lower Self then took on a life of its own,characterized by fear, self-will and pride

Through the varied life experiences orchestrated by the Soul, the personality beginsto realize that it is a part of a larger aspect of Self, and that this larger aspect of Self isin turn part of a larger Whole. By now, the yearning to reconnect with the rest of Self is very great. It is that desire to reconnect, and the willingness to reconnect that makes the reconnection possible.The larger Self is just as eager to reconnect, because separation is very unnatural forSpirit. The larger Self has been held back from higher evolution, because theseparated Self has been “stuck”. The larger Self is willing and eager to assist in the re-integration, and can facilitate the process with great ease. There are three veryimportant conditions that must be fulfilled before we can return to Wholeness.

Firstly
, we must consciously seek reconnection with the larger Self . We exercisedour free will to separate from the larger Self. We must now exercise our free will onceagain to seek reconnection.
Secondly
, we must consciously reclaimour Divinity. The key to accepting ourDivinity is total unconditional self-acceptance. All along, there has NEVERbeen any judgement or condemnation of any kind from the larger Self. The largerSelf sees ALL experiences as beneficial.All our experiences have indeed en-riched us, and led us to our enlighten-ment. All along, it has been the LowerSelf that has judged negatively andcondemned.The Lower Self meant well, and acted to protect the separated Self. But without guidance from the larger Self, it lost track and fell prey to fear. No aspect of Self canbe discarded as unworthy. All MUST be accepted with great compassion, and re-integrated. By embracing ALL aspects of Self unconditionally, accepting our Divinitybecomes easy.
Thirdly
, we are required to accept Oneness. Until we totally integrate Oneness, theold fear-based patterns are still at play. This can create a lot of frustration. Many arealso engaged with the polarity between Darkness and Light. Fear is the hallmark of Darkness, and Love the hallmark of Light. In truth, there is only Oneness. The wholeexercise of expression and experience of Life is played out as a big game.The “actors” play their roles so very well, that they have been mistaken for real.Darkness has been mistakenly labelled as the “enemy”. “Evil” then, is the misguidedprojection of the personality.

When we no longer see the polarity between Darkness and Light, we can rise abovefear and move into Wholeness, and start to express from that level in total Love.There is help available from the larger Self. When we seek the reconnection, the first thing that occurs is that the axiatonal lines are reconnected. This then allows theOversoul to once again recharge the lower bodies and re-vitalize them, and restoreharmony and balance. All “baggage” in the form of negative emotional and mentalpatterns we have been carrying around from lifetime to lifetime can also be shedeffortlessly with the assistance of the Higher Self and the Oversoul levels of Self. Thisallows greater room for Spirit to express through the physical body.Our desire to return to Wholeness, and being totallyfocused on that assists to accelerate the process. Thetransition from separation to Wholeness can be frustratingat times. But by staying totally focused on our desire toreturn to Wholeness, regardless of what is happeningaround us, we maintain the connection with our Spirit.This connection eases the transition, and allows us todisengage from fear whenever it appears, and allows us tooperate from a place of Love.During the transitional period we are also learning to operate from our Wholeness.We become aware that everything in our environment is our own creation. We thenunderstand how the creation process works. Through our “Heart’s Desire” and our“Focus” we learn to let go of the things that we no longer desire, and to manifest thethings that we truly desire.Daily meditation and deep breathing helps to maintain the awareness and connectionwith our Wholeness in every waking moment.Our willingness to surrender totally to Spirit, and live in total soulfulness allowsSpirit to express fully. Spirit then begins to manifest more and more of ITs vastnessthrough the physical body, which allows for greater Light, Love and Wisdom to enter.This is called “Descension of Spirit”. Life then is filled with Love, Joy, Peace,Tranquillity, Harmony, Balance, Abundance and Creativity. The original program,Spirit descending into gross matter to experience, can continue, as originallyintended. You begin to express in the fullness of who you are - as SOURCE.Remember, we are Divine Spiritual Beings having a human experience, instead of human beings having a spiritual experience! This re-awakening and total expressionfrom our Wholeness is called Self- Realization

 
When we no longer see the polarity between Darkness and Light, we can rise abovefear and move into Wholeness, and start to express from that level in total Love.There is help available from the larger Self. When we seek the reconnection, the first thing that occurs is that the axiatonal lines are reconnected. This then allows theOversoul to once again recharge the lower bodies and re-vitalize them, and restoreharmony and balance. All “baggage” in the form of negative emotional and mentalpatterns we have been carrying around from lifetime to lifetime can also be shedeffortlessly with the assistance of the Higher Self and the Oversoul levels of Self. Thisallows greater room for Spirit to express through the physical body.Our desire to return to Wholeness, and being totallyfocused on that assists to accelerate the process. Thetransition from separation to Wholeness can be frustratingat times. But by staying totally focused on our desire toreturn to Wholeness, regardless of what is happeningaround us, we maintain the connection with our Spirit.This connection eases the transition, and allows us todisengage from fear whenever it appears, and allows us tooperate from a place of Love.During the transitional period we are also learning to operate from our Wholeness.We become aware that everything in our environment is our own creation. We thenunderstand how the creation process works. Through our “Heart’s Desire” and our“Focus” we learn to let go of the things that we no longer desire, and to manifest thethings that we truly desire.Daily meditation and deep breathing helps to maintain the awareness and connectionwith our Wholeness in every waking moment.Our willingness to surrender totally to Spirit, and live in total soulfulness allowsSpirit to express fully. Spirit then begins to manifest more and more of ITs vastnessthrough the physical body, which allows for greater Light, Love and Wisdom to enter.This is called “Descension of Spirit”. Life then is filled with Love, Joy, Peace,Tranquillity, Harmony, Balance, Abundance and Creativity. The original program,Spirit descending into gross matter to experience, can continue, as originallyintended. You begin to express in the fullness of who you are - as SOURCE.Remember, we are Divine Spiritual Beings having a human experience, instead of human beings having a spiritual experience! This re-awakening and total expressionfrom our Wholeness is called Self- Realization.


History of the Axiatonal Lines
 
Throughout this Universe, all the Galaxies, our Solar System, our Planet and ourbodies are Axiatonal lines. These Axiatonal Lines interconnect all things withDivinity. At a point in time, we humans chose to separate from our Divine Source.
 
 This damaged the Axiatonal Lines which prevented us from reconnecting to ourDivine Source. Priests in the Order of Melchizedek have been working withAxiatonal Reconnection to reconnect beings to the Divine Source before the first human ever walked on Mother Earth
 What is an Axiatonal Lines Reconnection?
 
Axiatonal Lines Reconnection (also known asAxiatonal Re-Alignment) focuses on reestab-lishing connection with the larger Self, and towork with IT to achieve total Self-Realization.Axiatonal Lines Reconnection helps to re-establish connection first of all to theOversoul. It also reconnects the severedaxiatonal lines, and rejuvenates the axialcirculatory system. Once the connection hasbeen re-established, the Oversoul transmitsthe appropriate energies through the axia-tonal lines to regenerate, and reharmonizethe various bodies according to the DivineBlueprint.Axiatonal lines lie along the acupuncture meridians, and feed into major spin pointsthat lie near the surface of the skin. Spin points are small spherical vortices of electromagnetic energy that emit Light and Sound frequencies which cause the atomsof molecules in the cells to spin faster. This increased spin creates Light fibres that then create a grid for cellular regeneration.These spin points feed axiatonal energy into the axial circulatory system, and theacupuncture meridians. Every cell in the body also has a spin point. The axialcirculatory system connects all the spin points in the body. The connection into theacupuncture meridians is also necessary to ensure that all cellular grids are inharmony.Axiatonal energy continually recharges all bodies, and additionally assists to clearnegative emotional and mental patterns.The reconnection to the Oversoul level acts as the gateway to hook up to even higherlevels of Self. As we embrace our Wholeness, Spirit manifests more if ITs vastnessthrough the body, which allows for greater Light, Love and Wisdom to enter. This iscalled “Descension of Spirit”, and as this happens, we begin to express in the fullnessof who we are - as Source

 

 

Met enige regelmaat creëert Fenix Transformaties de mogelijkheid om de Axiatonal Alignment te ontvangen op afstand voor maar € 55,55. Dit wordt altijd via de facebookpagina van fenix transformaties  https://www.facebook.com/fenixtransformaties/  bekend en beschikbaar gemaak. Doet u hieraan mee dan kan u onderstaande Ideal knop gebruiken om te betalen of overmaken naar NL79INGB0004474954 tnv Fenix Transformaties